Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

ul. Chopina 17, 34-700 Rabka-Zdrój

 

Strona główna BIP

Informacje

Liczba wyświetleń: 6560
Utworzono dnia: 28.07.2017

Deklaracja dostepności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Wstęp deklaracji Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Rabce-Zdroju www.mok.rabka.pl Dane teleadresowe instytucji: Miejski Ośrodek Kultury 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 tel. 18 2676626; fax: 18 2676626 Email: rabkamok@wiknet.pl; rabkamok@poczta.onet.pl Strona internetowa www.mok.rabka.pl jest w większości zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności jakie się pojawiają to: Część z publikowanych zdjęć czy filmów nie posiada opisu alternatywnego - zostały opublikowane przed 2019-04-26. Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery) • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie • mapa strony • focus wokół elementów nawigacyjnych Data sporządzenia deklaracji Deklarację sporządzono dnia 2020-09-03 Deklarację sporządzono na podstawie testu przeprowadzonego automatycznym narzędziem sprawdzającym dostępność stron internetowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Joanna Lelek e-mail: rabkamok@wiknet.pl Telefon: 18 2676626 Procedura wnioskowo-skargowa Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl Dostępność architektoniczna 1. Miejski Ośrodek Kultury w Rabce-Zdroju obejmuje dwa obiekty:. • Amfiteatr ul. Chopina 17 obejmuje przyziemie i parter. Dostęp do przyziemia i parteru jest bezpośredni z parkingu bez konieczności pokonywania schodów. Osoba niepełnosprawna ma bezpośredni dostęp z parkingu lub dojściem dla niepełnosprawnych od bramy głównej amfiteatru. • Kino „Śnieżka” ul. Nowy Świat 8 - budynek jest 1-kondygnacyjny. Dostęp na parter budynku jest bezpośrednio z parkingu z koniecznością pokonywania schodów. Na hol kinowy i na główną salę osoba niepełnosprawna może dostać się korzystając z dźwigów osobowych dla niepełnosprawnych.